Author(s): Syahnuar Syahnuar,

Date: Nov 20, 2020

Publisher: LP3M STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, STKIP Muhammadiyah Muara Bungo