Date: Sep 27, 2021

Publisher: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Publisher: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Date: Sep 27, 2021

Publisher: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Date: Sep 27, 2021

Publisher: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Author(s): Ozi Satria,

Date: Aug 30, 2021

Publisher: LP2M STIT Palapa Nusantara, STIT Palapa Nusantara Lombok Nusa Tenggara Barat

Author(s): Umar Bakri,

Date: Aug 30, 2021

Publisher: LP2M STIT Palapa Nusantara, STIT Palapa Nusantara Lombok Nusa Tenggara Barat