PENGUJIAN KARAKTERISTIK SEPATU KUDA BAHAN KOMPOSIT POLYMERIC FOAM BERPENGUAT FIBERGLASS MENGGUNAKAN UJI GESEK DAN PENGAMATAN MIKROSKOP

Abstract

Hasil pengujian gesek (keausan) Spesimen A nilai rata-rata untuk lebar jejak keausan (?) 1616 ?m kedalaman jejak keausan () 546.17 ?m, volume keausan eksperimental (Vp) 9.575 mm³ dan laju keausan (?p) 0.10 mm3/s. Spesimen B dengan nilai rata-rata untuk lebar jejak keausan ( ?) 2526.26 ?m, kedalaman jejak keausan () 2033.18 ?m, volume keausan eksperimental (Vp) 2.573 mm³ dan laju keausan (?p) 0.31 mm3/s. Spesimen C nilai rata-rata untuk lebar jejak keausan (?) 1079.87 ?m, kedalaman jejak keausan () 266.10 ?m, volume keausan eksperimental (Vp) 1.253 mm³ dan laju keausan (?p) 0.041 mm3/s. Spesimen D nilai rata-rata untuk lebar jejak keausan (?) 1728.20 ?m, kedalaman jejak keausan () 712.27 ?m, volume keausan eksperimental (Vp) 3.354 mm³ dan laju keausan (?p) 0.11 mm3/s. Spesimen E nilai rata-rata untuk lebar jejak keausan (?) 1788.32 ?m, kedalaman jejak keausan ()  1101.40 ?m, volume keausan eksperimental (Vp) 5.187 mm³ dan laju keausan (?p) 0.17 mm3/s.