Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ginjal dengan menggunakan Algoritma Bayes

Abstract

Sistem pakar adalah sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan tehnik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam menangani era informasi yang makin canggih. Aplikasi sistem pakar ini menghasilkan keluaran berupa kemungkinan penyakit ginjal yang diderita berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user. Sistem ini menggunakan metode Bayes. Sistem akan mencari nilai probabilitas tertinggi, dari berbagai kemungkinan jenis penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan user dan hasilnya ditampilkan kepada user. Sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit ginjal ini menghasilkan keputusan penentuan jenis penyakit berdasarkan gejala yang dipilih user. Nilai Bayes yang mungkin dihasilkan adalah antara 0 sampai 1. Jika nilai Bayes yang dihasilkan semakin mendekati 1, maka semakin tinggi kepastian terkena penyakit terkait. Sebaliknya, jika nilai Bayes yang dihasilkan semakin mendekati 0, maka semakin rendah kepastian terkena penyakit terkait.