Date: Dec 26, 2018

Publisher: Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTK UIN Sunan Ampel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Author(s): Majidatun Ahmala,

Date: Dec 18, 2018

Publisher: Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTK UIN Sunan Ampel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Author(s): Umi Hanifah,

Date: Jun 28, 2018

Publisher: Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTK UIN Sunan Ampel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.