AL-FURQAN

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Dompu NTB

Grade:None

Articles: 0

ISSN (e-ISSN): 2252-3812 (2621-2099)

Grade: None

Country: Indonesia

Jurnal Studi Pendidikan Islam Al-Furqan merupakan Jurnal Studi Pendidikan Islam yang diterbitkan oleh Program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amin Dompu dengan ISSN Cetak: 2252-3812 dan e-ISSN (Online/elektronik): 2621-2099. Al-Furqan memuat studi serta kajian-kajian pendidikan Islam dan hasil penelitian kependidikan keagamaan.

Visit Website